Bó vỉa bê tông tính năng cao

Kinh doanh các loại đá vỉa, bó vỉa bê tông tính năng cao sử dùng kè gia cố vỉa hè.
Thông số kỹ thuật theo chuẩn của nhà máy sản xuất hoặc sản xuất theo bản vẽ thiết kế của khách hàng